Krzysztof Stańkowski

Oferta terapeutyczna

Oferta terapeutyczna dotyczy farmakoterapii, psychoterapii oraz psychedukacji zaburzeń i chorób psychicznych osób dorosłych:

  • schizofrenii
  • choroby afektywnej dwubiegunowej
  • depresji
  • otępienia
  • nerwic
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń zachowania u osób z upośledzeniem
  • uzależnień
  • zaburzeń popędów
  • zaburzeń snu i innych…