Krzysztof Stańkowski

Oferta terapeutyczna

Oferta terapeutyczna dotyczy farmakoterapii, psychoterapii oraz psychedukacji zaburzeń i chorób psychicznych osób dorosłych: