Gabinet

Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna

View the Project on GitHub ztankoz/Gabinet

Powrót do strony głównej

Przed wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna 
(poniedziałki, środy, czwartki od 19:00 do 21:00)
Można wysłać sms lub email z prośba o kontakt.

Obecny system pocztowy internetu przypomina wysyłanie pocztówek z wakacji i nie nadaje sie do przesyłania danych wrażliwych.
Z tego powodu nalegam by wysyłając emailem prośbę o kontakt nie podawać żadnych informacji poza numerem telefonu.
Podobnie prosząc o kontakt telefoniczny w postaci wiadomości sms proszę nie podawać swoich danych.

Dzień przed planowaną wizytą wysyłam przypomnienie w postaci wiadomości sms na wskazany numer telefonu.


Moi pacjenci wysyłając dane medyczne w formie elektronicznej (np. wyniki badań, informacje o samopoczuciu) mają do wyboru trzy metody;

  1. dla krótkich informacji bez załączników można użyć komunikatora status - private communications - (mój adres: psychiatra.eth). Po otrzymaniu wiadomości potwierdzę telefonicznie tożsamość osoby piszącej.
  2. kolejną możliwością (skomplikowany proces ustawień) jest wysłanie emaila z podanego w kartotece konta pocztowego ale sama wiadomość musi być zaszyfrowana moim kluczem publicznym pgp. Z kolei, wysłanie bezpiecznej odpowiedzi przeze mnie, wymaga posłużenia się kluczem publicznym pacjenta, który wcześniej zotał wgrany na serwer kluczy lub przesłany na mój adres.
  3. prostszą metodą jest użycie komunikatora delta.chat. Do konfiguracji należy użyć swojego konta pocztowego podanego w kartotece. Po wymianie pierwszej wiadomości, reszta komunikacji będzie szyfrowana automatycznie.

Uwaga!