Gabinet

Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna

View the Project on GitHub ztankoz/Gabinet

Powrót do strony głównej

Przed wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna 
(poniedziałki, środy, czwartki od 19:00 do 21:00)
Można wysłać sms lub email z prośba o kontakt.

Uwaga!


Nowi pacjenci

Nalegam by wysyłając emailem prośbę o kontakt nie podawać żadnych informacji poza numerem telefonu.
Podobnie prosząc o kontakt telefoniczny w postaci wiadomości sms proszę nie podawać swoich danych.
Kilka dni przed planowaną wizytą wysyłam przypomnienie w postaci wiadomości sms na wskazany numer telefonu.

Moi pacjenci

Obecny system pocztowy internetu przypomina wysyłanie pocztówek z wakacji i nie nadaje sie do przesyłania danych wrażliwych. Moi pacjenci wysyłając lub odbierając dane medyczne w formie elektronicznej (np. wyniki badań, informacje o samopoczuciu, dokumentację medyczną) mają do wyboru trzy metody;

  1. dla krótkich informacji bez załączników można użyć komunikatora status - private communications - (mój adres: psychiatra.eth).
  2. inną metodą jest użycie komunikatora delta.chat. Do konfiguracji należy użyć swojego konta pocztowego podanego w kartotece. Po wymianie pierwszej wiadomości, reszta komunikacji będzie szyfrowana automatycznie.
  3. celem uzyskania dokumentacji medycznej (kartoteki) w formie elektronicznej, należy pobrać dokument na podstawie przesłanego linku. Plik jest zabezpieczony hasłem ustalonym przy wnioskowaniu o udzielenie dokumentacji.