Krzysztof Stańkowski

Cena wizyty w gabinecie

Cena wizyty domowej

Cena telewizyty

Cena wizyty receptowej

Formy płatności

Dane do przelewu

Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna Krzysztof Stańkowski
Numer konta: 58 1140 2004 0000 3602 5030 4324


Wyjaśnienie

Od 1 lipca 2021, każde zdarzenie medyczne ( wizyta, teleporada, wypisanie zaświadczenia, wypisanie recepty) jest obowiązkowo i automatycznie raportowane do centralnego systemu obsługiwanego przez organy administracji publicznej. Dotychczasowe, grzecznościowe wypisywanie recept, może być uznane przez urzędnika-śledczego-nadzorcę jako forma unikania opodatkowania. Wcześniejszy cennik przybrał mniej przyjazny charakter.

Uwaga

Przelewy w konta oraz płatności BLIK pozostawiają trwały ślad transakcji, który w przyszłości może posłużyć rządzącym, korporacjom, firmom ubezpieczeniowym do celów innych niż obecne. Uwzględniając taką sytuację można płacić w Urzędzie Pocztowym - dane mogą być fikcyjne a w celu identyfikacji płatnika można podać w tytule pięć ostatnich cyfr numeru pesel pacjenta.